10.06 K  85
Madmazel
Ta Ghabl Az In
madmazel ta ghabl az in
 
اینی که توی آینه ست؛اون وقتا این شکلی نبود
انقدر زرد و بی رمق انقدر تنها و حسود
پاییز تو این کوچه ها یه رنگ و بوی دیگه داشت
تا وقتی که دستای تو دست منو خالی گذاشت
تا وقتی حالم خوب بود،تا روزهای آخری
دنیا چقدر عالی بود تا قبل از این که تو بری
حرفای من غمگین نبود،تا روزهای آخری
نه شعر بود،نه دفتری
تا قبل از اینکه تو بری

بازم هوا بارونیه،من حالم اصلا خوب نیست
خیلی بدم میاد از این شهر و خیابونای خیس
فصلی که دوستش داشتم
حالا شده سرد و سیاه
هرشب بدون نور ماه چشمامُ میدوزم به راه

تا وقتی حالم خوب بود،تا روزهای آخری
دنیا چقدر عالی بود تا قبل از این که تو بری
حرفای من غمگین نبود،تا روزهای آخری
نه شعر بود،نه دفتری
تا قبل از اینکه تو بری
Please login to use this feature.