453  34
Amir Masoud
Doroogh Begoo
amir masoud doroogh begoo
 
وايسا،زندگيمو دارى ميبرى
چجورى تو ازم ميگذرى
ما كه با هم يكى شديم
ذهنم،با تو درگيره و ميشكونم

بغضمو ديگه هم ميدونن
چشمام رو عكسامون قفلن،وايسا
ببين حساسم رو تو
من معتاد بوى تو شدمو

زل بزن تو چشام بگو
دروغ بگو و يكم داد بزن سرم
ببين چى عوض شد،
كه حس تو بد شد

به دنياى كوچيكو رنگيمون
نزار سياه شه،بمون سمت من
ميخوام ادامش بدم
اي دنيا رو،من و تو واسه ى هم ساختيم

كلى با هم آرزو داشتيم
چطور ميخواى رد شى برى
بگو دوستم دارى
مثه گذشته ها روانى بازى

در بياريمو باز با هم بسازيم
نرو نزار بدون تو ديوونه شم
ببين حساسم رو تو
من معتاد بوى تو شدمو

زل بزن تو چشام بگو
دروغ بگو و يكم داد بزن سرم
ببين چى عوض شد،
كه حس تو بد شد

به دنياى كوچيكو رنگيمون
نزار سياه شه،بمون سمت من
ميخوام ادامش بدم
Please login to use this feature.