3.80 K  429
Siamak Abbasi
Baavar
siamak abbasi baavar
 
من نمیخواستم بدم از دست تورو آسون
تو نمیذاشتی پا بگیره زندگیمون
من که شنیدم طعنه های اینو اونو
تو که نذاشتی که بسازیم خونمونو
اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم
تو رو باور داشتم تو رو میفهمیدم
عشق بین ما همیشه آرزوی دیگرون بود
همه دلخوشی من دیدن آیندمون بود
من که عاشق تو بودم با تموم تار و پودم
به خدا این حق من نیست من که صاف و ساده بودم
من که صاف و ساده بودم...
اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم
تو رو باور داشتم تو رو میفهمیدم
Please login to use this feature.